top of page

PRAVIDELNÉ ZKOUŠKY

odd. A 
středa 16.00  - 19. 00

U  Boudů, Kolovraty, Praha 10
((v 
odd. VS
 úterý 15.00  - 17.30
ZŠ Na Smetance, Praha 2

přípravné odd. B
středa 14.30  - 15.50
U Boudů, Kolovraty, Praha 10LETNÍ UMĚLECKÉ SOUSTŘEDĚNÍ
srpen 2024

Coro Piccolo Praha

Dětský pěvecký sbor CORO PICCOLO je seskupení pěvecky, herecky a pohybově nadaných dětí ve věkovém průměru 12 let.

Coro Piccolo se řadí mezi prestižní umělecká tělesa u nás. Sbor pořádá samostatné koncerty a pravidelně spolupracuje s předními orchestry a interprety. Děti zpívají rock, pop, klasiku i jazz.  Členové sboru účinkují v dětských rolích na muzikálových scénách i v činohře. Natáčí pro televizi i rozhlas a intenzívně se věnují dabingu.  

V rámci pravidelných zkoušek sboru se děti učí základy pěvecké techniky a hudební teorie. Učí se jevištní mluvu, správnou artikulaci a hrají nejrůznější pohybové hry. 

Coro Piccolo zkouší v Praze na Vinohradech a v Kolovratech. Děti jsou rozděleny celkem do čtyř oddělení. Do přípravného oddělení pro nejmenší jsou přijímány děti už od čtyř let. 

Coro Piccolo Praha
Coro Piccolo Praha
bottom of page